Допомога при роботі з Єдиним державним реєстром судових рішень
Веб-сайт призначено для пошуку та перегляду документів Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - ЄДРСР).
Сайт складається зі сторінок:
  • Головна – містить поля вводу параметрів для виконання пошуку документів. Пошук виконується за текстом судового рішення або за розширеними параметрами. Результати пошуку відображаються у вигляді таблиці з посиланнями на документ.
  • Законодавство – містить посилання на законодавчі документи. Для того, щоб переглянути документ, необхідно натиснути на посилання. У новому вікні відобразиться текст документа.
  • Контакти – містить інформацію про реквізити інформаційно-технічного адміністратора ЄДРСР: найменування, адреса, номер телефону та інтерфейс для відправлення повідомлення.
  • Правила – містить інформацію про правила роботи з Єдиним державним реєстром судових рішень.
  • Допомога – містить інформацію про користування сайтом, його можливості та зміст.
  • Повний доступ – виводить додаткову форму для реєстрації фахівців, що відповідно до законодавства мають право на повний доступ до даних Реєстру.
Пошук документів виконується на сторінці "Головна".
У верхній частині вікна знаходиться блок "Пошук за контекстом", призначений для швидкого пошуку документа за фрагментом з тексту судового рішення.
Нижче розміщено блок для пошуку за іншими параметрами документа: судової установи та судді, судової справи та судового рішення. Користувач може проводити пошук по декількох значеннях одного параметру.
Для більш коректного виконання пошуку на сайті реалізовано використання стоп-слів. Використання стоп-слів передбачає відкидання при пошуку слів, що часто зустрічаються у тексті та не несуть корисного змістового навантаження. Список стоп-слів, які використовуються при пошуку надано наприкінці сторінки.
Пошук документів за контекстом виконується у блоці "Пошук за контекстом".
Пошук за контекстом
Для пошуку документа за ключовими словами судового рішення (контекстом) необхідно ввести фрагмент тексту у рядок пошуку та натиснути кнопку [Пошук].
Текст, введений у пошуковий рядок, має містити не менше двох символів
У пошуковий рядок можна вводити як слово, так і фразу.
Необхідно враховувати, що при виконанні пошуку вибиратимуться документи, які містять шукані слова у всіх формах.
Приклад: при пошуку за запитом судовий будуть знайдені документи, які містять слова судова, судові, судове і т. і., при пошуку за запитом ухвала суду, будуть знайдені документи, які містять словосполучення ухвалений судом, ухвала судова, ухвала судів тощо.
На сайті можна виконувати пошук за текстом із використанням спеціальних знаків.
Неможливо використовувати спеціальні знаки ? та/або * для заміни першого символу у слові.
Подвійні лапки ("")
Подвійні лапки ("") визначають порядок та форму слів у пошуковому запиті.
Приклад: при пошуку документа, в якому використовується фраза судове рішення ухвалено, необхідно шукану фразу взяти у лапки.
Знак питання (?)
Знак питання (?) замінює у слові будь-який одиночний символ.
Приклад: при пошуку судового рішення, для якого невідомий повний номер, можна ввести у поле запиту рішення № 11?9.
Зірочка (*)
Зірочка (*) замінює у слові будь-який символ або декілька символів.
Неможливо виконати пошук з використанням спеціального знаку зірочки (*), якщо у полі запиту перед знаком вказано менше трьох символів.
Приклад: при пошуку судового рішення, прийнятого відповідно до металургійного заводу, можна ввести у поле запиту металург*.
Для розширення можливостей пошуку за текстом використовуються логічні оператори.
Необхідно враховувати, що всі слова-оператори повинні вводитись лише великими літерами.
OR
Оператор OR використовується, якщо необхідно знайти документ, який містить одне з двох вказаних значень, та ставиться між значеннями запиту.
Приклад: при пошуку за запитом судове рішення OR судова справа будуть знайдені документи, які містять слова або судове рішення, або судова справа.
AND
Оператор AND використовується, якщо необхідно знайти документ, який містить обидва вказані значення, та ставиться між значеннями запиту.
При введенні у пошуковий рядок декількох слів через прогалину, за замовченням враховується, що між ними встановлено оператор AND.
Приклад: при пошуку за запитом судове рішення AND судова справа будуть знайдені документи, які містять слова судове рішення та судова справа.
NOT
Оператор NOT використовується, якщо необхідно знайти документ, який включає в себе значення, що вказано до NOT, та не включає значення, що вказано після NOT.
Приклад: при пошуку за запитом судове рішення NOT Київ будуть знайдені документи, які містять словосполучення судове рішення та не містять слова Київ.
Неможливо використовувати оператор NOT для одного значення.
Приклад: NOT фізична особа.
Зобов'язуючий плюс (+)
Оператор плюс (+) використовується, якщо необхідно знайти документ, який обов’язково повинен включати в себе слово, вказане після плюса (+).
Приклад: при пошуку за запитом + державний орган будуть знайдені документи, які обов’язково містять слово державний та можуть містити слово орган.
Виключаючий мінус (-)
Оператор мінус (-) використовується, якщо необхідно знайти документ, який включає в себе значення, що вказано до мінуса (-), та не включає значення, що вказано після мінуса (-).
Необхідно мати на увазі: якщо у пошуковий рядок ввести державний орган "прогалина" - "прогалина" Київ, будуть знайдені документи, які містять слова державний орган та Київ. Тобто пошук виконуватиметься як при використанні оператора AND.
Якщо у пошуковий рядок ввести державний орган-Київ (без прогалин), будуть знайдені документи, які містять фразу державний орган-Київ.
Для вірного використання оператора мінус (-) у пошуковому запиті необхідно ставити прогалину лише між першим словом та мінусом.
Приклад: при пошуку за запитом державний орган "пробіл" -Київ будуть знайдені документи, які містять словосполучення державний орган та не містять слова Київ.
Групування логічних операторів
Існує можливість виконати пошук, використовуючи групування операторів.
Приклад: при пошуку за запитом Київ AND (вирок OR постанова) будуть знайдені документи, які містять слово Київ та одне із слів: вирок або постанова.
Неможливо виконати пошук, використовуючи групування операторів, якщо дужки поставлено на початку запиту.
Приклад: (господарське OR кримінальне) AND рішення.
Пошук документів за розширеними параметрами документа виконується у блоках "Суд та судді", "Судова справа", "Судове рішення".
Пошук за розширеними параметрами
Для пошуку документа за розширеними параметрами необхідно ввести дані у пошукові поля та натиснути кнопку [Пошук].
Для параметрів, що праворуч від поля вводу містять кнопку , надається можливість пошуку по множині значень. Для цього необхідно натиснути зазначену кнопку та відмітити у запропонованому списку значення для пошуку. Наприклад:
Вибір параметру
Параметри «Регіон суду» та «Найменування суду» пов’язані між собою. Поле «Найменування суду» стає доступним для вибору тільки після обрання користувачем значень у полі параметру «Регіон суду».
Параметр «Категорія справи» - шестирівневий довідник ієрархічної структури. Кожний наступний рівень довідника стає доступним для вибору тільки після виконання вибору із попереднього рівня підпорядкованості. Наприклад:
Вибір параметру
Крім того, при перегляді документа виводиться значення категорії справи. Наприклад:
Категорія справи
Зауваження: якщо при перегляді документа виводиться текст «Категорія справи: не визначено», це означає, що документ надійшов до Реєстру з невизначеним параметром «Категорія справи».
Увага! Результати пошуку за цим параметром будуть сформовані відповідно до об'єму та складу інформації, отриманої від судових установ.
Треба враховувати, що при виконанні пошуку за розширеними параметрами не обов’язково вводити дані у всі поля параметрів пошуку.
Для того, щоб знайти документ за прізвищем судді, у якому є символи "’" або "-", замініть їх на символ "?" (наприклад, "Нечуй?Левицький").
Для того, щоб знайти документ за фрагментом прізвища судді, використайте символ "*" (наприклад, "Нечуй*" або "Не*цький").цький").
Прізвище судді або фрагмент прізвища судді вводиться у полі "ПІБ судді".
Для поля "Справа №" можна здійснювати пошук за включенням. Тобто при виконанні пошуку будуть знайдені справи з номерами, які містять символи, вказані у полі "Справа №". При цьому у поле повинно бути введено не менше трьох символів. У разі необхідності виконати пошук за номером справи, якщо відомих символів менше трьох, можна доповнити символом «*» до трьох (наприклад, «ц**»).
Для спрощення пошуку документів за датами можна скористатись календарями. Для цього необхідно встанвити періоди входження дат, натиснувши кнопку , розташовану біля поля вводу дати. При некоректному введенні періоду дат пошук документів виконуватиметься без урахування вказаного періоду.
Після виконання пошуку у нижній частині вікна "Головна" відобразиться таблиця з переліком знайдених документів, яка містить реквізити знайдених документів.
Таблиця з результатами пошуку
Для перегляду документа необхідно натиснути на номер рішення, який у таблиці результатів пошуку надано у вигляді гіперпосилання. Відобразиться текст документа.
В судових рішеннях, що призначені для перегляду у режимі загального доступу та надходять до Реєстру з червня 2012 року, на фрагментах тексту, де вказані законодавчі акти (статті, пункти законодавчих актів), встановлені гіперпосилання на інформаційно-правову електронну базу.
Перехід за вказаним гіперпосиланням дозволяє відкрити відповідний законодавчий акт на вказаних статті чи пункті в редакції, що чинна на момент ухвалення судового рішення.
Інформаційно-правова електронна база
Інформація про знайдені документи
Після виконання пошуку ліворуч від кнопки "Пошук" відобразиться інформація про кількість знайдених документів.
Якщо при виконанні пошуку не знайдено жодного документа, ліворуч від кнопки "Пошук" відобразиться повідомлення про відсутність результатів за заданими параметрами.
Унизу сторінки надано інформацію про загальну кількість документів, які знаходяться у системі.
Варіанти відображення результатів пошуку
Для того, щоб переглянути інші сторінки зі знайденими документами, необхідно скористатися переходами між сторінками. Вони знаходяться над та під таблицею з результатами пошуку.
Також можна вибрати яку саме кількість знайдених записів відображати на сторінці. Для цього необхідно вибрати відповідне значення у полі "Кількість записів на сторінці". Поле знаходиться зправа під блоком "Розширені параметри пошуку".
Сортування результатів пошуку
Знайдені записи можна відсортувати одним з двох способів:
  • за релевантістю;
  • за датою ухвалення рішення.
За замовченням, встановлено сортування за релевантністю. Сортування за датою ухвалення рішення частіше за все використовується при пошуку найсвіжіших документів.
Перелік стоп-слів
Українські стоп-слова:
АДРЕСА, ІНФОРМАЦІЯ, НОМЕР, ОСОБА, аби, абикуди, абияк, або, адже, але, без, безпосередньо, би, більш, біля, був, буде, будемо, буду, будуть, будь, будь-коли, була, були, було, бути, вас, ваш, вдалині, верх, весь, вже, ви, вигляд, видно, вищі, від, відноситься, відношенні, відразу, він, вниз, внизу, вона, вони, врівень, все, всередину, всупереч, всього, вул, грн, далі, де, декілька, деколи, де-небудь, десь, дехто, дечий, дещо, деяка, деякий, деяких, деякі, для, до, доки, є, ж, жоден, з, за, замість, зате, звідки, звідки-небудь, звідкись, звідси, згідно, зі, знов, знову, зовні, зовсім, і, із, із-за, її, їм, інакше, інколи, іншим, іншими, інших, інші, іншого, іншої, іншому, інщої, їх, їхнім, й, його, йому, когось, коли, колись, коротко, котрий, котрийсь, крізь, крім, куди, куди-небудь, кудись, ледве, ледь, ледь-ледь, лише, має, майже, мало, маю, менш, ми, мимо, між, містить, може, можна, на, набагато, навздогін, навіщо, навіщось, навряд, над, надалі, назад, напередодні, нарізно, насамперед, наскільки, настільки, наш, не, небагато, небудь, немало, ним, ні, ніби, ніде, ніж, ній, ніколи, нікуди, ніскільки, ніхто, нічий, нічого, ніщо, об, оба, обидва, обидві, обоє, однак, окрім, оскільки, особливо, остільки, ось, перед, перш, під, пізніше, після, по, поблизу, повно, повному, подекуди, полягає, помалу, поряд, посередині, потім, представляє, представляють, при, про, просто, проте, проти, прямо, ради, раз, разі, разом, раніше, раптом, свій, своєму, свої, своїми очима, своїх, серед, скільки, скільки-небудь, скількись, складно, собі, собою, спереду, спершу, спочатку, стільки, суд, суддя, суцільно, та, так, так що, таки, такий, таким, таких, такого, також, такому, там, те, теж, тел, ті, тільки, то, того, тоді, той, том, тому, треба, тут, у, убік, увись, увісьмох, удалину, удвічі, удвох, удев'ятьох, удосталь, укупі, уподовж, усередині, усіх, услід, усюди, хіба, хоч, хоча, хто, хтось, це, цим, цими, цих, ці, цієї, цією, цій, цього, цьому, цю, ця, часом, через, чи, чиє, чиє-небудь, чиєсь, чий, чий-небудь, чийсь, чим, чином, чого, чого-небудь, чогось, чому, чомусь, шляхом, ще, що, що зовсім, що має, що мають, що містить, що скільки-небудь, щоб, щодо, що-небудь, щосили, щось, я, як, яка, яке, який, якийсь, яким, якими, яких, які, якій, як-небудь, якого, якої, якому, якось, якою, яку, якщо.
Російські стоп-слова:
а, без, более, бы, был, была, были, было, быть, в, вам, вас, весь, во, вот, все, всего, всех, вы, где, да, даже, для, до, его, ее, ей, если, есть, еще, ею, же, за, здесь, и, из, или, им, их, к, как, ко, когда, кто, ли, либо, мне, может, мы, на, надо, наш, не, него, нее, нет, ни, них, но, ну, о, об, однако, он, она, они, оно, от, очень, по, под, при, с, со, так, также, такой, там, те, тем, то, того, тоже, той, только, том, ты, у, уже, хотя, чего, чей, чем, что, чтобы, чье, чья, эта, эти, это, я.
Зачекайте, будь ласка...